Vložné pleny Depend® Super Plus

Vložné pleny Depend® Super Plus

Vložné pleny jsou určeny pro silnější únik moči. Vysoce absorpční jádro rychle odvádí a zadržuje tekutiny a neutralizuje nežádoucí zápach.

Úroveň savosti

Tabulka velikostí

SÚKL kód
Rozměr(cm)
Savost(ml)
Počet ks./bal.
5010520
36x75
3350
20
Informace o produktu

Adresa výrobce:
Kimberly-Clark B.V.,
Copernicuslaan 35, 6716 BM Ede, Nizozemí

Zdravotnický prostředek
označený CE značkou

Výrobek pro jednorázové použití

Obal uchovávejte
mimo dosah dětí
a kojenců
Výrobek vyhoďte do běžného
odpadu, výrobek
nesplachujte