O inkontinenci

Inkontinence: Otázky a odpovědi

5 min. čtení

Má hodně lidí potíže s inkontinencí?

Tímto problémem trpí lidé všech věkových skupin, přičemž sedmkrát až osmkrát častěji se vyskytuje u žen než u mužů. U žen dochází také k časnějšímu nástupu výskytu inkontinence moči, tj. u žen se lehčí formy inkontinence objevují v dřívějším věku než u mužů.

Patří inkontinence nutně ke stáří? 

Inkontinence není něco, co nutně patří ke stáří. Přesto mohou určité změny spojené s věkem zapříčinit únik moči, například pokles estrogenu po menopauze u žen a zvětšení prostaty u mužů.

Proč se inkontinence vyskytuje častěji u žen než u mužů?

Močový měchýř a močové cesty u žen jsou zcela odlišné od mužských orgánů. Ženy jsou citlivější například na poškození svalů během porodu, obezitu nebo infekce, které mohou být příčinou úniku moči.

Vede porod vždy k problémům s inkontinencí? 

Určitě ne. Většina žen, které mají děti, netrpí inkontinencí. Pokud ano, nejedná se ve většině případů o dlouhodobý problém, ale o dočasnou záležitost, vyskytující se krátce před porodem nebo po porodu.

Nejde pouze o zachování kontroly nad únikem moči a pachy?

Inkontinence není pouze otázkou hygieny. Je rozumné, aby osoba s inkontinencí problém konzultovala se svým lékařem, který provede důkladné vyšetření.

Co znamená hyperaktivní močový měchýř?

Hyperaktivní močový měchýř je jiným označením pro urgentní inkontinenci, podrážděný močový měchýř nebo nečekané stažení svalů vedoucí k vypuzení moči z močového měchýře. Diagnózu by měl určit lékař.

Co s tím můžeme dělat?

U všech forem inkontinence lze téměř vždy něco dělat. Mezi možnou léčbu patří například obnovení svalů dna pánevního, trénování močového měchýře, uzpůsobení životního stylu, léčba pomocí léků a další. Kromě toho, v případech, kdy se inkontinence vyskytne jako komplikace u jiných nemocí či problémů nebo v důsledku užívání určitých léků, vede léčba té konkrétní nemoci k vyřešení problematiky inkontinence. I v těchto případech lze problém řešit.

Mohou mít stravovací návyky vliv na únik moči?

Ano, může pomoci, pokud budete dbát na to, co jíte a pijete. Pijte hodně tekutin: minimálně litr a půl denně. Vyhněte se nápojům, které způsobují nadměrnou tvorbu moči, jako je káva a alkohol. Omezte rovněž kyselé ovocné šťávy, jako je grapefruitová či rajčatová šťáva, jelikož mohou dráždit močový měchýř. Také zácpa může přispívat k inkontinenci. Strava bohatá na vlákninu a pravidelná stolice mohou pomoci.

Ovlivňuje hmotnost únik moči?

Ano. Dokonce pouze několik kilogramů již hraje roli. Zhubnutí o pět až deset procent může pomoci zmírnit únik moči, jelikož ztrátou hmotnosti se sníží tlak na svaly pánevního dna.

Má smysl provádět cviky na posílení svalů pánevního dna?

Ano, Kegelovo cvičení je výborná metoda, jak posílit pánevní dno a léčit inkontinenci. Posilování svalů pánevního dna může pomoci ženám i mužům jak v prevenci úniku moči, tak při jeho léčbě. Využití těchto cviků můžete probrat také se svým ošetřujícím lékařem.

Co znamená trénink močového měchýře?

Trénování močového měchýře může být rovněž účinné, jelikož pomáhá prodlužovat dobu mezi močeními. Pokud Vám lékař předepíše trénování močového měchýře, je pro úspěšnou léčbu důležité, abyste si vedli deník inkontinence a zaznamenávali do něj i svoje denní aktivity.

Jak je to vlastně s léky, pomáhají?

V některých případech Vám může lékař předepsat léky nebo kombinaci léků a úpravy návyků, vedoucí k obnovení kontroly nad močovým měchýřem. Může se stát, že určité léky způsobují únik moči. Z tohoto důvodu je důležité, aby Váš lékař věděl o všech lécích, které užíváte na předpis i bez předpisu. Všechny léky by měly být užívány po konzultaci s lékařem.

Je nutná operace?

Operace je jedním z mnoha způsobů, jak řešit problém s inkontinencí, ale obvykle se k ní přistupuje pouze u osob, pro které je tento zákrok vhodný a u nichž by zbývající možnosti nevedly k požadovanému výsledku. Váš lékař nejlépe určí, jaká je pro Vás nejvhodnější léčba.

Pracuje se na léčbě inkontinence? Jak daleko je tento výzkum?

Lékařská věda objevuje denně nové možnosti léčby a kontroly inkontinence. Operace se stávají méně invazivní, nemají tolik vedlejších účinků a rehabilitace je rychlejší. Existuje stále více léků a v neposlední řadě se stále vylepšuje také kvalita absorpčních pomůcek.

Absorbují menstruační a slipové vložky také moč?

Menstruační vložky či slipové vložky nejsou určeny pro absorpci moči, ale pro zadržování krve. Produkty speciálně určené pro únik moči Vám nabízejí dostatečnou jistotu při provádění všech běžných aktivit. Na rozdíl od běžných menstruačních vložek mají výrazně vyšší absorpční schopnost a jejich složení lépe odpovídá potřebě rychleji rozvést a absorbovat moč a uzavřít ji v gelové podobě. Tím se jednak zabrání zpětnému prosáknutí, ale zároveň se tím eliminuje nežádoucí zápach. V současné době existuje široká škála vložek a slipových vložek pro únik moči. Každý muž a každá žena si vybere vyhovující produkt s ohledem na velikost, absorpční schopnost a použitý materiál.

Jak jsou inkontinenční produkty hrazeny?

Inkontinenční produkty jsou hrazeny pacientům s diagnostikovaným prvním stupněm inkontinence z veřejného zdravotního pojištění nebo jsou k dostání v lékárnách a prodejnách zdravotních potřeb. Před jejich zakoupením si vždy přečtěte informaci na obalu, abyste se ujistili, je-li daný výrobek pro Vás vhodný.

Informace obsažené na této stránce nenahrazují konkrétní, individuální lékařské rady a pokyny vašeho lékaře nebo poskytovatele zdravotní péče. Pokud máte obavy o své zdraví nebo zdraví svých blízkých, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy byste neměli odkládat vyhledání lékařské pomoci, ignorovat lékařské rady nebo přerušit léčbu kvůli informacím na těchto webových stránkách. Záměrem společnosti Depend® (a případně všech lékařských odborníků) je, aby informace na těchto webových stránkách byly aktuální, včasné a přesné, ale v rozsahu povoleném zákonem, neneseme žádnou odpovědnost za reklamace, chyby nebo omyly. Společnost Depend® může tyto materiály kdykoli změnit bez předchozího upozornění.