O inkontinenci

Příčiny inkontinence moči

5 min. čtení

Močový měchýř je dutý svalový orgán, který mění svůj tvar podle toho, kolik je v něm moči. Vejde se do něj kolem půl litru tekutiny. Avšak už při množství asi 100 mililitrů pociťuje člověk nucení na močení. Inkontinence může mít různé příčiny, lze je rozdělit na krátkodobé, dlouhodobé nebo chronické.

Příčiny inkontinence

Krátkodobé příčiny úniku moči
Záněty močového měchýře a močových cest, zácpa nebo nežádoucí účinky léků jsou některými z příčin krátkodobé inkontinence. Po návštěvě lékaře většinou následuje rychlá pomoc.

Dlouhodobé příčiny úniku moči
Úraz, autonehoda nebo chirurgický zákrok jsou příčiny, které mohou někdy vést k dlouhodobému úniku moči. Léčba těchto příčin může mít vliv na to, jak brzy a do jaké míry bude funkce močového měchýře obnovena. Únik moči zapříčinit i nadváha. Dokonce i několik kilogramů nadváhy může zapříčinit únik moči. Snížení váhy o 5-10% může mít pozitivní vliv na únik moči, protože se zmírní tlak na svaly pánevního dna.

Chronické příčiny úniku moči
Mezi chronické příčiny inkontinence můžeme zařadit například vrozené vady, progresivní nemoci, jako Alzheimerova choroba a jiné chronické problémy, vyžadující dlouhodobé zvládání úniku moči. Kromě výše uvedených příčin úniku moči můžeme ještě rozlišit další příčiny úniku moči, které se zvlášť vyskytují u žen a u mužů.

Funkce močového měchýře u žen 

Ledviny filtrují z krve moč, která se poté shromažďuje v močovém měchýři. Močový měchýř je dutý sval, který drží moč tak dlouho, dokud necítíte, že je plný – obvykle to bývá přibližně po naplnění na 300 ml. Na toaletě uvolníte svaly dna pánevního a Váš mozek dá svalům pokyn k sevření. Tím dochází k vytlačení moči z měchýře přes močovou trubici, která vychází z močového měchýře. Stlačením svalů močového měchýře se může uvolnit svěrač, který uzavírá močovou trubici během ukládání moči, takže moč může volně vytékat ven. Tento systém je podporován svaly pánevního dna, které vycházejí od konce kostrče směrem ke stydké kosti, jež se nachází na přední straně pánve.

Příčiny inkontinence u žen

Nejčastější příčiny inkontinence u žen:

Menopauza – Riziko výskytu inkontinence se zvyšuje s přibývajícím věkem kvůli poklesu hladiny estrogenu a ochabováním svalů pánevního dna.
Porod a četná těhotenství – Častou příčinou poškození svalů pánevního dna u žen mohou být také porody. Během porodu je dítě protlačováno porodními cestami. Tlakem, který přitom vzniká, může dojít k natažení některých orgánů v pánvi. Některé ženy tím trpí méně než ostatní.
Záněty močového měchýře

Příčiny inkontinence u mužů

Výskyt inkontinence u mužů je méně častý než u žen. V důsledku zvyšujícího se průměrného věku lidského života a nesprávného životního stylu (často sedavá zaměstnání) dochází v posledních letech k nárůstu výskytu inkontinence také u mužů. Problémy s prostatou a léčba prostaty jsou u mužů těmi nejčastějšími příčinami úniku moči. U většiny mužů se jedná o dočasnou inkontinenci v důsledku operace prostaty. Závažnost úniku moči u mužů se pohybuje od krátkodobého až po totální únik moči. Míra úniku moči je u každého individuální a mění se v průběhu času. U mužů s lehkou inkontinencí dochází občas k úniku několika kapek moči při smíchu nebo kašli, zatímco u mužů s těžkou inkontinencí jde o permanentní únik. Každý je jiný a každý pociťuje problémy s inkontinencí jiným způsobem.

Informace obsažené na této stránce nenahrazují konkrétní, individuální lékařské rady a pokyny vašeho lékaře nebo poskytovatele zdravotní péče. Pokud máte obavy o své zdraví nebo zdraví svých blízkých, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy byste neměli odkládat vyhledání lékařské pomoci, ignorovat lékařské rady nebo přerušit léčbu kvůli informacím na těchto webových stránkách. Záměrem společnosti Depend® (a případně všech lékařských odborníků) je, aby informace na těchto webových stránkách byly aktuální, včasné a přesné, ale v rozsahu povoleném zákonem, neneseme žádnou odpovědnost za reklamace, chyby nebo omyly. Společnost Depend® může tyto materiály kdykoli změnit bez předchozího upozornění.