O inkontinenci

Co je inkontinence

5 min. čtení

Víte, že více než 1,5 milion lidí v České republice se potýká s únikem moči? I přes vyspělost naší společnosti zůstává inkontinence jedním z témat, o kterém váháme hovořit s rodinou, přáteli, a dokonce i se svým lékařem. Nejedná se o něco, za co je třeba se stydět. Navzdory všeobecnému mínění je únik moči překvapivě častým jevem. Inkontinenci lze mít pod kontrolou, aby Vás co nejméně omezovala v každodenních aktivitách.

Co je inkontinence

Inkontinence je samovolný únik moči nebo stolice z důvodu ztráty kontroly nad močovým měchýřem nebo střevy.

Močová inkontinence je porucha funkce močového měchýře nebo svěrače močového měchýře provázená samovolným únikem moči. Množství úniku moči může být různé od občasných, nepatrných úniků několika kapek moči až k naprosté ztrátě kontroly a stálému nekontrolovatelnému pomočování.

Inkontinence není nemoc ani něco, co nutně patří ke stáří nebo je nevyhnutelné u žen po porodu. Jedná se o fyziologický problém, který je vždy důsledkem jiných, často skrytých zdravotních problémů.

Větší společenské povědomí o této problematice vede k tomu, že inkontinence je v naší moderní společnosti lépe přijímána. Lidé s inkontinencí mohou vést plnohodnotný aktivní život a mohou dělat všechny věci, po kterých touží.

Příznaky inkontinence

Zkuste si odpovědět na několik následujících otázek, pokud na některou z nich odpovíte kladně, pak je důležité Váš problém okamžitě řešit. Navštivte svého lékaře. Váš ošetřující lékař posoudí, zda se jedná o inkontinenci a doporučí Vám nejvhodnější způsob léčby a pomůcky, které Vám budou vyhovovat.

Chodíte více než šestkrát za den na toaletu?
Musíte v noci vícekrát kvůli nucení na toaletu vstát?
Cítíte náhlé nutkání na močení, které nemůžete dostatečně dlouho vydržet?
Máte mokré či vlhké prádlo?
Máte často obtíže s močením nebo je močení bolestivé?
Dochází u Vás k úniku moči při smíchu, kýchání nebo kašli?

Informace obsažené na této stránce nenahrazují konkrétní, individuální lékařské rady a pokyny vašeho lékaře nebo poskytovatele zdravotní péče. Pokud máte obavy o své zdraví nebo zdraví svých blízkých, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy byste neměli odkládat vyhledání lékařské pomoci, ignorovat lékařské rady nebo přerušit léčbu kvůli informacím na těchto webových stránkách. Záměrem společnosti Depend® (a případně všech lékařských odborníků) je, aby informace na těchto webových stránkách byly aktuální, včasné a přesné, ale v rozsahu povoleném zákonem, neneseme žádnou odpovědnost za reklamace, chyby nebo omyly. Společnost Depend® může tyto materiály kdykoli změnit bez předchozího upozornění.