Pro pečovatele

Kdy pomoci stárnoucím rodičům s financemi

5 min. čtení

Jde o citlivé téma, protože o penězích nikdo nemluví rád, zejména pokud zrovna není na vrcholu svých finančních možností. Mnoha seniorům, dokonce i těm, kteří byli celý život rozvážní a finančně zodpovědní, však může hospodaření s penězi působit těžkosti. Situaci mohou zhoršovat vysoké náklady na léky a zdravotní péči, špatné finanční plánování, podvody a narůstající dluhy.

Jak poznat, kdy je načase zasáhnout? 

1) Hromadí se jim neotevřená pošta.
Přestal váš dříve spořádaný rodič otevírat poštu a hromadí se mu doma neotevřené dopisy? V nerozlepených obálkách mohou být důležitá oznámení, faktury či bankovní výpisy. Jde o varovný signál a také příznak, že váš rodič má kognitivní potíže nebo se necítí dobře.

2) Volají věřitelé.
Když začnou volat věřitelé, je zřejmé, že se domáhají zaplacení. Na telefonáty si mohou stěžovat vaši rodiče nebo si všimnete, že rodiče často nezvedají telefon ve vaší přítomnosti. V každém případě je náhlý nárůst telefonátů od věřitelů znamením, že vaši rodiče mají problémy se splácením dluhů.

3) Přátelé, rodina a sousedé začínají mít obavy.
Nemusíte být vždy první, kdo si všimne změn v chování rodičů. Pokud za vámi přijdou přátelé nebo příbuzní a sdělí vám své obavy nebo vám řeknou, že si všimli neobvyklých nebo nevysvětlitelných změn, je třeba zpozornět. Sledujte pozorněji, co se s vašimi rodiči děje a osobně je navštivte, abyste mohli situaci sami posoudit. Berte tyto obavy vážně.

4) Vaši rodiče nehospodaří s penězi jako dříve.
Koupili si vaši rodiče v poslední době velkou televizi, nové spotřebiče nebo jiné zbytečnosti? Na tom, že si něco dopřejí, samozřejmě není nic špatného. Pokud ale začnou neuváženě utrácet, nesledují účet nebo s penězi hospodaří jinak než dříve, je na čase zasáhnout.

5) Nedbají o sebe.
Všimli jste si, že je v domě nepořádek a je potřeba pořádně uklidit? Vypadají vaši rodiče zanedbaně? S přibývajícím věkem mohou být i snadné každodenní úkoly obtížné či nezvládnutelné. Pokud mají vaši rodiče potíže s běžnými každodenními činnostmi, je pravděpodobné, že mají i problémy s financemi.

   

Tipy, jak rodičům pomoci s financemi

Pokud můžete, otevřeně a upřímně si s rodiči promluvte ještě předtím, než budou potřebovat vaši pomoc. V ideálním případě budete mít čas shromáždit důležité dokumenty a učinit opatření, která vám usnadní případnou pozdější pomoc. Rodiče by vám například mohli připravit seznam svých hlavních účtů spolu s uživatelskými jmény, hesly a čísly. Dále je vhodné si udělat přehled o jejich finančních závazcích, pravidelných platbách a pojištění. Hodí se znát číslo jejich osobních dokladů a kartičky zdravotní pojišťovny. Čím více údajů budete mít nyní k dispozici, tím snazší pro vás bude jim později pomoci.


Pokud máte všechny tyto informace, můžete pomáhat i na dálku. Můžete jim například zřídit trvalé příkazy, hradit faktury online či nastavit online přístup k účtu, abyste mohli na jejich finance dohlížet. Takto dokážete problémy ve finanční oblasti rychle odhalit. Je také užitečné mít plnou moc pro finanční úkony, která určené osobě umožňuje činit finanční rozhodnutí.
 
Informace obsažené na této stránce nenahrazují konkrétní, individuální lékařské rady a pokyny vašeho lékaře nebo poskytovatele zdravotní péče. Pokud máte obavy o své zdraví nebo zdraví svých blízkých, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy byste neměli odkládat vyhledání lékařské pomoci, ignorovat lékařské rady nebo přerušit léčbu kvůli informacím na těchto webových stránkách. Záměrem společnosti Depend® (a případně všech lékařských odborníků) je, aby informace na těchto webových stránkách byly aktuální, včasné a přesné, ale v rozsahu povoleném zákonem, neneseme žádnou odpovědnost za reklamace, chyby nebo omyly. Společnost Depend® může tyto materiály kdykoli změnit bez předchozího upozornění.