Pro pečovatele

Jak na domácí péči o dlouhodobě nemocné seniory

5 min. čtení

Domácí péče o blízkého člověka se neobejde bez potíží. Pokud váš rodič nebo příbuzný onemocněl a nedokáže se sám o sebe postarat, přinášíme pár tipů, jak péči o něj zorganizovat. 
Pro pečující osoby je velmi důležité, aby se při péči o starší nemocné rodiče a blízké mohli opřít o silný podpůrný systém. Rozdělení zátěže mezi ostatní členy rodiny a dobré přátele snižuje míru stresu, která by spočívala na jedné osobě. Navíc všem umožňuje, aby se do péče aktivně zapojili a vzájemně se podporovali. Poradíme vám, jak se sourozenci o stárnoucích rodičích hovořit a jak si rozdělit zátěž.

Vytvořte si tým

Před rozdělením povinností a úkolů v oblasti péče o rodiče je třeba, aby si rodina o aktuální situaci upřímně promluvila. Mělo by jasně zaznít, že pro zdárné zvládnutí péče je nutné se spojit. Je-li to možné, zapojte do rozhovoru i osobu, o kterou máte pečovat – bude tak mít možnost aktivně rozhodovat. Vy zase získáte informace z první ruky o tom, jak se cítí, z čeho má obavy a jakou pomoc by uvítala. Společně pak můžete začít plánovat, jak budete úkoly a povinnosti vykonávat.

Zjistěte si vše potřebné

Hovořit se sourozenci o stárnoucích rodičích nebo nemocných příbuzných není vždy snadné, ale je to nezbytné. Nejdůležitější je dostatečně se seznámit s aktuálním zdravotním stavem osoby, která vaši péči potřebuje. Je dobré vědět, jaká jsou její zdravotní omezení a pravděpodobný vývoj nemoci. Relevantní informace o onemocnění nebo postižení, způsobech léčby, lécích a dalších podrobnostech péče by měl znát každý člen rodiny. Čím více toho budete vědět a čím více budete všichni na stejné vlně, tím méně úzkosti a napětí budete pravděpodobně během péče zažívat.

Definujte si roli každého z vás

Péče o dlouhodobě nemocné může být stresující a může zavdávat příčiny ke vzniku zášti a hádek. Bez jasného vymezení očekávání rodiny a role každé osoby při poskytování péče se může snadno stát, že veškerá práce zůstane na jednom člověku. V ideálním případě si rozdělte povinnosti tak, abyste využili silné stránky jednotlivých členů rodiny. Pokud například jeden ze sourozenců dobře rozumí financím, může převzít finanční hospodaření a placení účtů. Někdo jiný zase dokáže skvěle informovat druhé o aktuální situaci, takže může převzít odpovědnost za komunikaci s rodinou a vyřizování na úřadech. Jasné vymezení toho, co kdo bude dělat, tak může do značné míry zabránit budoucím konfliktům.

Zvážte individuálne obmedzenia

Na rodinné poradě o rozdělení povinností by měl každý otevřeně a upřímně říci druhým o svých časových, dopravních a finančních omezeních. Členové rodiny by si měli položit otázku, jak dokážou pečovatelské povinnosti sladit se svým rozvrhem a jak často budou moci na svého rodinného příslušníka dohlédnout nebo jej navštívit. Ti, kdo bydlí blízko, pravděpodobně převezmou roli primárních pečujících osob. I ti, kdo bydlí dále, ovšem mohou převzít část zátěže tím, že budou plnit úkoly, jako je placení účtů, organizace komunikace či pomoc s péčí, aby si primární pečující mohli odpočinout.

Spolupracujte a v případě potřeby vyhledejte pomoc

Základem úspěšné péče o rodiče, případně péče o ležícího pacienta, je týmová práce. Jasná a častá komunikace vám pomůže podpořit ducha týmové práce a v případě potřeby přehodnotit role a povinnosti všech zúčastněných. Dále je důležité vybudovat si podpůrný systém mimo rodinu. Jednou z možností je pomoc pečovatelské služby v domácím prostředí a asistenční služba. Užitečnými radami mohou pomoci lékaři. Ze zkušenosti poradí, jak aktuálně postupovat a jaké jsou možnosti ošetření vašeho rodinného příslušníka. Je dobré s nimi probrat i možnosti lázeňského pobytu, uznání invalidního důchodu nebo nárok na příspěvek při péči o blízkou osobu.
Informace obsažené na této stránce nenahrazují konkrétní, individuální lékařské rady a pokyny vašeho lékaře nebo poskytovatele zdravotní péče. Pokud máte obavy o své zdraví nebo zdraví svých blízkých, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy byste neměli odkládat vyhledání lékařské pomoci, ignorovat lékařské rady nebo přerušit léčbu kvůli informacím na těchto webových stránkách. Záměrem společnosti Depend® (a případně všech lékařských odborníků) je, aby informace na těchto webových stránkách byly aktuální, včasné a přesné, ale v rozsahu povoleném zákonem, neneseme žádnou odpovědnost za reklamace, chyby nebo omyly. Společnost Depend® může tyto materiály kdykoli změnit bez předchozího upozornění.