Pro pečovatele

Organizace času a plánování pro pečující osoby

5 min. čtení

Pokud se vám zdá, že nikdy nemáte dost času, nejste v tom sami. Chápeme, čím procházíte, a chceme vám pomoci, abyste toho stihli více s menší mírou stresu.

Základy time managementu (řízení času)

Dovednosti v oblasti time managementu jsou pro pečující naprostou nezbytností. Jsou důležité i pro téměř každou jinou část života. Mezi nejdůležitější dovednosti, které potřebujete k efektivnímu řízení času, patří:
organizace: klíč k tomu, abyste přesně věděli, co a kdy musíte udělat,
vyhodnocování: u svých úkolů a povinností si určete priority, ať už podle důležitosti nebo časové náročnosti, a stanovte si krátkodobé i dlouhodobé cíle,
plánování: vytvořte si plán svého dne (nebo týdne) a určete si, jak stanovených cílů dosáhnete.

Time management pro pečující: užitečné tipy 

Péče úzce souvisí se stresem a tento stres může mít dopad i na ty nejodolnější. I malé změny však mohou mít velký význam. Pokud se vám tedy podaří získat větší kontrolu nad tím, jak trávíte svůj čas, začnete také pociťovat méně stresu.

Vytvořte si seznam úkolů a určete priority

Pravidelně si sepište seznam úkolů, které je třeba splnit. Zahrňte tam přehled všech schůzek, cílů a věcí, které budete potřebovat včetně dalších důležitých detailů. Zvykněte si tento seznam pravidelně kontrolovat a u všeho, co musíte udělat, si určujte priority. Plnění jednotlivých položek tak budete mít lépe pod kontrolou a nebudete muset na poslední chvíli měnit rozvrh kvůli návštěvě lékaře nebo běžet do obchodu doplnit zásoby léků či jiných věcí, které vám došly.

Dejte přednost sobě

Při sestavování seznamu nezapomeňte na čas pro sebe. Máte-li být jako pečující osoby efektivní a výkonní, musíte se věnovat sami sobě. I při hektickém rozvrhu si můžete najít čas pro sebe – požádejte o pomoc přátele či jiné členy rodiny nebo si na pomoc někoho najměte. Pokud si potřebujete trochu odpočinout nebo si vzít delší volno, zvažte možnost využití tzv. respitní (odlehčovací) péče.

Nesnažte se být neustále superhrdinou

Je snadné předpokládat, že se vždy dokážete o vše postarat jako nyní. Pokud se však objem vašich povinností zvýší nebo pokud se situace zhorší, opak může být pravdou. Stejně jako si budete muset stanovovat a upravovat priority v uvedeném seznamu úkolů, budete muset také upravovat a uzpůsobovat svá očekávání ohledně toho, kolik toho dokážete zvládnout a jaké úrovně dokonalosti lze dosáhnout.

Praktikujte všímavost

Pokud mysl skáče z jedné věci na druhou, je těžké efektivně zvládnout daný úkol. Namísto přemýšlení, co ještě musíte stihnout, se plně soustřeďte na to, co právě děláte. Budete více v přítomnosti, uvolníte se a lépe se budete moci soustředit na své úkoly a povinnosti. Nejenže vás nebude tolik zmáhat stres, ale budete také schopni plněji prožívat svůj život a všechny jeho stránky.

Vše vyřizujte okamžitě

Například místo toho, abyste poštu nejdříve dali na hromádku v předsíni, věnujte se jí hned, jakmile ji vytáhnete ze schránky. Totéž lze použít pro vše ostatní, od administrativy až po pečovatelské potřeby. Udělejte si ve věcech pořádek a uložte je tam, kam patří, hned – jinak se pro vás v budoucnu stanou jen další zátěží, kterou si přidáte na seznam úkolů.
Řízení času vám pomůže zvýšit vaši pečovatelskou odolnost. To neznamená, že vás už nic nepřekvapí a „nerozhodí“ váš rozvrh. Bude pro vás snazší mít vše pod kontrolou, lépe se ovládat a držet se stanoveného směru.
Informace obsažené na této stránce nenahrazují konkrétní, individuální lékařské rady a pokyny vašeho lékaře nebo poskytovatele zdravotní péče. Pokud máte obavy o své zdraví nebo zdraví svých blízkých, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy byste neměli odkládat vyhledání lékařské pomoci, ignorovat lékařské rady nebo přerušit léčbu kvůli informacím na těchto webových stránkách. Záměrem společnosti Depend® (a případně všech lékařských odborníků) je, aby informace na těchto webových stránkách byly aktuální, včasné a přesné, ale v rozsahu povoleném zákonem, neneseme žádnou odpovědnost za reklamace, chyby nebo omyly. Společnost Depend® může tyto materiály kdykoli změnit bez předchozího upozornění.