O inkontinenci

Druhy inkontinence

5 min. čtení

Existuje několik typů inkontinence, kdy různí lidé mají rozdílné problémy s únikem moči.

Stresová inkontinence

Projevuje se jako nedostatečné uzavírání močové trubice a při zvýšeném nitrobřišním tlaku dochází k nechtěnému úniku moči.

Jak se projevuje?
U osob se stresovou inkontinencí dochází k úniku moči při zakašlání, kýchnutí, tělesné aktivitě, zvedání těžkých předmětů. K úniku moči může dojít i při smíchu nebo při zatěžování svalů jiným způsobem.

Jaké jsou příčiny?
K oslabení svalů pánevního dna, které podpírají močový měchýř, může dojít ve vyšším věku, při obezitě nebo po určitých chirurgických zákrocích (např. u mužů při operaci prostaty). U žen může inkontinenci zapříčinit porod, četná těhotenství nebo menopauza. V důsledku oslabení těchto svalů může docházet k úniku moči při napětí břicha. Tato forma inkontinence se vyskytuje nejčastěji u mladých žen.

Urgentní inkontinence

Projevuje se jako náhlé silné nucení na močení následované samovolným únikem moči. Během dne dochází k vyprazdňování močového měchýře přibližně po 2 hodinách a během noci vícekrát než 2x za noc.

Jak se projevuje?

U osob s urgentní inkontinencí může docházet k velkým únikům moči. Jde o náhlý pocit, že se včas nestihnou dostat na toaletu. Urgentní inkontinence je většinou zaviněna „abnormálně aktivním“ močovým měchýřem, který je příčinou nedobrovolných křečí ve svalech v močovém měchýři. Spousta lidí s urgentní inkontinencí má potíže s infekcemi, které dráždí močový měchýř či močovou trubici nebo způsobují křeče ve svalech, jež vytlačují moč z močového měchýře.

Jaké jsou příčiny?
Mezi nejčastější příčiny patří malá kapacita močového měchýře, infekce močového měchýře, špatný psychický stav (např. deprese), podávání některých léků nebo příjem nevhodných tekutin jako je káva nebo alkohol. Tato forma úniku moči může být také způsobena mozkovou mrtvicí, postižením míchy, demencí nebo nemocí postihující nervový systém, jako je Parkinsonova choroba či roztroušená skleróza.

Smíšená inkontinence

Spousta lidí trpí v různých momentech či v různých situacích jak stresovou, tak urgentní inkontinencí. Příčiny obou forem spolu mohou, avšak nemusejí souviset a je potřeba vyšetřit každou zvlášť samostatně.

Paradoxní inkontinence

Dochází k ní při přeplněném močovém měchýři, ze kterého začne moč přetékat. Je způsobena slabými svaly pánevního dna nebo překážkou v močové trubici.

Jak se projevuje?
Tento druh inkontinence se projevuje pocitem nedostatečného vyprázdnění močového měchýře, slabým proudem moči a častým močením.

Jaké jsou příčiny?
Paradoxní inkontinenci může způsobit např. nádor v močové trubici, kamínek v močové trubici nebo zvětšená prostata u mužů.

Funkční inkontinence

K odtoku moči dochází bez zjevných důvodů u osob, které nechtějí nebo nemohou na toaletu.

Jak se projevuje?
Funkční inkontinence se projevuje dlouhým odkládáním nucení na močení, silnými projevy při cestě na toaletu, selháváním ve snaze situaci napravit nebo například při rezignaci na vzniklý stav.

Jaké jsou příčiny?
Může být způsobena ztíženým přístupem na WC, depresemi, alkoholismem, sedativy, lhostejností k tělesné potřebě nebo osobní hygieně. Dále ji také může zapříčinit těžká artritida nebo zmatení, které souvisí s jinými chorobami, kdy daná osoba nemůže jít sama bez cizí pomoci na toaletu.

Reflexní inkontinence

Projevuje se jako spontánní nevědomé vyprázdnění močového měchýře po jeho předchozím naplnění.

Jak se projevuje?
Kapacita močového měchýře je využita pouze částečně. Vysoká četnost močení během dne, močový měchýř se nevyprazdňuje dostatečně.

Jaké jsou příčiny?
Mezi nejčastější příčiny patří zlomenina páteřních obratlů s poškozením hřbetní míchy, záněty míšních nervů, degenerativní onemocnění centrálního nebo periferního nervového systému.

Informace obsažené na této stránce nenahrazují konkrétní, individuální lékařské rady a pokyny vašeho lékaře nebo poskytovatele zdravotní péče. Pokud máte obavy o své zdraví nebo zdraví svých blízkých, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy byste neměli odkládat vyhledání lékařské pomoci, ignorovat lékařské rady nebo přerušit léčbu kvůli informacím na těchto webových stránkách. Záměrem společnosti Depend® (a případně všech lékařských odborníků) je, aby informace na těchto webových stránkách byly aktuální, včasné a přesné, ale v rozsahu povoleném zákonem, neneseme žádnou odpovědnost za reklamace, chyby nebo omyly. Společnost Depend® může tyto materiály kdykoli změnit bez předchozího upozornění.