Pro pečovatele

Pečovatelé, neobviňujte se!

5 min. čtení

Pokud se intenzivně staráte o blízkého nemocného člověka, jistě zažíváte mnoho různých emocí, včetně těch negativních. Je ovšem důležité si uvědomit, že tyto pocity jsou nejen přirozené a normální, ale představují také varovný signál. K tomu, abyste dokázali poskytovat co nejlepší péči blízkému, je třeba lépe pečovat také o sebe.

U lidí, kteří pečují o své příbuzné, může vzniknout pocit viny, a to z mnoha různých důvodů. Můžete mít pocit, že se vám nedaří poskytovat tu nejlepší péči, nebo vám může vadit, že při péči o svého blízkého přicházíte o svůj osobní čas. Svou práci třeba srovnáváte s tím, co dělají ostatní. Ať už je důvod jakýkoli, jedná se o legitimní emoce, s nimiž se v podobných situacích setkává mnoho pečujících osob. Níže uvedených pět tipů vám pomůže pocity viny pečujícího lépe zvládat a oprostit se od pochybností.

Vzdejte se představy, že máte být bez pocitu viny

Pocit, že byste měli pro své blízké dělat víc a být lepší, budete mít vždy. Toto nastavení je totiž u většiny lidí pevně zakódováno. Pocit viny je přirozenou součástí lidských zkušeností, a to jak v oblasti péče, tak v běžném životě. Místo toho si své pocity uvědomte, uznejte je a odpusťte si. To je první krok k tomu, abyste se s nimi dokázali lépe vyrovnat. Teprve až přestanete věřit, že pocit viny je něco špatného, můžete se přestat cítit provinile.

Projevujte si pochopení

Co byste ve stejné situaci řekli své nejlepší kamarádce nebo svému nejlepšímu kamarádovi? Je dost pravděpodobné, že byste jí nebo jemu připomněli, že je jen člověk. Soucit, který projevujete druhým, obraťte dovnitř. Všichni máme chyby. Všichni máme nějaké nedostatky. Vy nejste výjimka. Místo toho, abyste se soustředili na oblasti, ve kterých podle vás zaostáváte, zaměřte se na své silné stránky a na podporu, kterou poskytujete blízkému.

Nepodléhejte představě zachránce

Pokud máte sklon potlačovat pocity smutku nad tím, čím naši blízcí procházejí, nebo se naopak snažíte vše vyřešit, je to vyčerpávající. Nemůžete druhé zachraňovat. A často to nemůžete zvládnout sami. Místo představy, že blízkého „zachráníte“, si tedy nastavte realistická očekávání.

Přijměte negativní pocity

Přirozenou součástí výkonu pečovatelských povinností je pocit úzkosti nebo vzteku. Podrážděnost, rozpolcenost nebo negativní pocity ovšem neznamenají, že člověka, o něhož pečujete, nemáte rádi. Přestaňte se kritizovat a odsuzovat. Místo toho vyhledejte podporu ostatních členů rodiny a přátel. I když se tak cítíte, nejste na to sami. Zapojte se do podpůrné skupiny a spojte se s ostatními, kteří se cítí stejně jako vy.

Najděte si čas pro sebe

Nepodceňujte význam toho, že si na sebe uděláte čas a dopřejete si něco příjemného. Ačkoli jde o další věc, kterou si mnozí lidé vyčítají, pro pečující je zásadní, aby si od svých povinností dokázali vzít volno. Pomůže vám to dobít baterky, udržet v životě rovnováhu a mít pod kontrolou vlastní psychické zdraví. Tento čas volna vám navíc může pomoci se lépe a radostněji starat o nemocného člověka.
Informace obsažené na této stránce nenahrazují konkrétní, individuální lékařské rady a pokyny vašeho lékaře nebo poskytovatele zdravotní péče. Pokud máte obavy o své zdraví nebo zdraví svých blízkých, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy byste neměli odkládat vyhledání lékařské pomoci, ignorovat lékařské rady nebo přerušit léčbu kvůli informacím na těchto webových stránkách. Záměrem společnosti Depend® (a případně všech lékařských odborníků) je, aby informace na těchto webových stránkách byly aktuální, včasné a přesné, ale v rozsahu povoleném zákonem, neneseme žádnou odpovědnost za reklamace, chyby nebo omyly. Společnost Depend® může tyto materiály kdykoli změnit bez předchozího upozornění.