Pomůcky pro muže

Depend® pro muže 1 (Shields)

Pomůcky pro muže

Depend® pro muže 1 (Shields)

Pánské inkontinenční pomůcky vhodné pro velmi lehký únik moči. Absorpční jádro rychle uzavírá vlhkost a pohlcuje nežádoucí zápach.

Úroveň savosti

Tabulka velikostí

SÚKL kód
Rozměr(cm)
Savost(ml)
Počet ks./bal.
5010516
13x19
94
24
Informace o produktu

Adresa výrobce:
Kimberly-Clark B.V.,
Copernicuslaan 35, 6716 BM Ede, Nizozemí

Zdravotnický prostředek
označený CE značkou

Výrobek pro jednorázové použití

Obal uchovávejte
mimo dosah dětí
a kojenců
Výrobek vyhoďte do běžného
odpadu, výrobek
nesplachujte