Zoek

Život s inkontinencí

Inkontinence se vyskytuje napříč všemi věkovými skupinami. Mnoho lidí si myslí, že únikem moči trpí pouze ženy. Pravdou je, že se tento problém častěji objevuje u žen, avšak je jím postižena i spousta mužů. Přibližně 1 milion lidí trpí nechtěným únikem moči a i přes tuto skutečnost není této problematice věnována dostatečná pozornost.

Inkontinence může být nepříjemným problémem. V mnoha případech se však dá řešit. V několika krocích můžete dostat inkontinenci pod kontrolu, aby Vám způsobovala co nejméně obtíží v každodenním životě. Abychom nalezli nejlepší způsob, jak se naučit žít s inkontinencí nebo jak jednat s klienty, kteří tímto neduhem trpí, je nutné vědět o tomto problému více.


Život s inkontinencí

Pokud nemáte Adobe Acrobat nainstalovaný na vašem počítači, můžete si jej zdarma stáhnout
zde Adobe Acrobat reader.